Strokovnjaki za cestni inženiring.

Kontaktirajte nas

  Back to top

  Storitve

    /  Storitve

  Projektiranje cest

  V našem podjetju načrtujemo najzahtevnejšo cestno - prometno infrastrukturo za izvedbo lokalnih in državnih cest.
  Prav tako načrtujemo oskrbovalne centre, bencinske servise in trgovske centre. Načrtujemo vse faze projektne dokumentacije od idejne rešitve do projekta za izvedbo.

  Gradbeni nadzor

  V podjetju nudimo strokovni nadzor pri gradnji po zakonu o graditvi objektov in projektantski nadzor za cestno, prometno in komunalno infrastrukturo. Naročniku tako tako omogočimo, da projekt uspešno in strokovno pripelje od projekta do izvedbe.

  Projektiranje komunalne infrastrukture

  Smo strokovnjaki za načrtovanje najzahtevnejših sistemov odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod, vodovodnih sistemov z vsemi pripadajočimi hidrotehničnimi objekti. Prav tako smo strokovnjaki za projektiranje najzahtevnejših komunalnih ureditev površin.

  Prometni inženiring

  V podjetju načrtujemo zahtevne prometne sisteme in prometne analize. Smo strokovnjaki za izdelavo prometnih študij in kapacitetnih analiz za križišča.

  Hidrotehnika

  Načrtujemo zahtevne hidrotehnične objekte. Specialisti smo za vodnogospodarske ureditve. Prav tako izdelujemo zahtevne hidrološko hidravlične študije.

  Vodenje projektov

  V podjetju vodimo zahtevne infrastrukturne projekte. V podjetju organiziramo in združimo različne vrhunske strokovnjake in tako naročniku omogočimo izpeljavo projekta od ideje do izvedbe.
  Na mesto Vodenje projektov bi dali naslov svetovalni inženiring

  Recenzija projektov

  V podjetju s pomočjo strokovnjakov iz različnih področji nudimo izvedbo recenzije za celoten projekt. Izvajamo recenzije tako za občine kot DRSI.

  3D vizualizacije

  Smo strokovnjaki za izdelavo najzahtevnejših 3D vizualizacij na področju cestno, prometne in komunalne ureditve.